עיון - הרב פדיה נגר

לימוד עיוני לפי נושאים, בשילוב רוחב ועומק

על התכנית:

על התכנית התלת-שנתית בעיון:

במסגרת התכנית התלת שנתית, נעסוק השנה בסדר זרעים.

זכינו ועומדים אנו בשנה הקרובה בפתחה של שנת השביעית ולכן נייחד עיסוק מרכזי ללימוד ענייני השביעית.

בלימוד עיוני מקיף ונרחב, נעסוק בחצי  הראשון של השנה בברכות פרק שישי – תשיעי

ובחצי השני של השנה נעסוק ביסודות המצוות התלויות בארץ ובמסכת שביעית.

תכנית העיון בנויה מסבב נושאים תלת-שנתי-

שנה ראשונה - זרעים מועד,

שנה שניה - נשים נזיקין,

שנה שלישית - קדשים טהרות.

למעשה בשנה שעברה סיימנו סבב של שלוש שנים, וכעת אני פותחים סבב חדש.

 

פירוט תכנית העיון לתשפ"א:

בעז"ה בשנה הבאה נפתח שערים אל עולם הברכה והקדושה בארץ.

לאורך השנה התוכנית העיונית תלווה בלימוד משלים של נושאי העיון מתוך פנימיות התורה.

תכנית העיון:

חצי ראשון: ברכות

זמן אלול: מבוא ליסודות הברכה – בחודש זה נעסוק בתבניות הבסיס של הברכה. ונלמד בפרק תשיעי את עניינם של ברכות השבח. בחודש זה נבקש לחזור לשורשי הברכה בתנ"ך, לברכה החופשית ולתהליכי המסגור שלה כברכות קבע וחובה בחז"ל. על היחס שבין שתיקה לברכה במצבי ספק, ועל היחס אל הספק בברכות השבח.

חשוון – כסליו: פרק שישי ברכת הנהנין וסוגי הברכות על האוכל, כשער לעולם האכילה כמפגש בין אדם – טבע - אלוקים.

טבת: פרק שביעי, הזימון וברכת המזון, כשער לסעודה המשפחתית והחברתית לפני ה'.  

חצי שני: מצוות התלויות בארץ ושביעית

שבט – אדר: קדושת ארץ ישראל והמצוות התלויות בה.

ביחידה זו נעסוק במשמעות של ארץ ישראל כארץ ה' מחד וכארץ ישראל מאידך. כיצד נוצרת הקדושה וכיצד היא בטלה ועל רמות שונות של משמעות של קדושת הארץ. מתוך עיסוק זה ניגש להבין את המצוות השונות התלויות בארץ כיצד זמני חלותן משקפות את את הקומות השונות שלהתגלות הקדושה בארץ ישראל.

זמן קיץ: בחודשי הקיץ נעסוק במצוות שביעית ובעולם המופלא שהיא פותחת לפנינו על יחסי האדם עם הסובב אותו, יחסיו עם הטבע ויחסיו לאדם והחי שסביבו.  

אייר: איסורי מלאכה בשביעית

סיוון- אב: קדושת פירות שביעית והלכותיהן.