עיון - הרב פדיה נגר בשיתוף הרב רא"ם הכהן

לימוד עיוני לפי נושאים, בשילוב רוחב ועומק

על התכנית:

על התכנית התלת-שנתית בעיון:

במסגרת התכנית התלת שנתית, נעסוק השנה בנושאי קודשים וטהרות. בלימוד עיוני מקיף ונרחב, שילווה בכניסה לעולם הקודש והטהרה בפנימיות התורה.

תכנית העיון בנויה מסבב נושאים תלת-שנתי-

שנה ראשונה- זרעים מועד,

שנה שניה- נשים נזיקין,

שנה שלישית- קדשים טהרות.


בשנת תשע"ח נלמדו בהובלת הרב אלחנן שרלו נושאים מתוך מסכתות שבת ועירובין,

בשנת תשע"ט הלימוד עוסק בעולם המשפט, הדין והעדות.

בשנת תש"פ אי"ה ילמדו נושאי היחיד והציבור בסדרים קדשים וטהרות.


פירוט תכנית העיון לתש"פ:

בעז"ה בשנה הבאה נפתח שערים אל עולם המקדש והטהרה.

דרך שני מסלולי לימוד – דרך לימוד העיון ודרך פנימיות התורה.


תכנית העיון:

על מנת להקיף ולגעת בצורה רחבה ביסודות הקדשים תכנית העיון תכלול שני מסלולים:

תכנית הבוקר-  בין הציבור ליחיד בקדשים וטהרות

מחצית ראשונה: חיי המקדש- בין הציבור ליחיד

במחצית הראשונה נעסוק בחיי המקדש ובמפגש האנושי של הציבור והיחיד עם ה', המתרחש בו.

חיי המקדש פועמים מכוח עבודת ה' הציבורית- תמידים כסדרם ומוספין כהלכתם, יחד עמם הרגלים מביאים איתם את העם כולו לעלות לרגל 3 פעמים בשנה. בלימוד ננסה להקשיב לפעימה השונה של עבודת הציבור במקדש לפני ה' בתמיד ובמוסף לעומת תנועת הציבור הכללית ברגלים, וננסה לעמוד על מקומם של היחיד והמשפחה בהתרחשות הציבורית.

את מסענו בזמן אלול נפתח בהתבוננות בפעימת החיים המקדשית של אש התמיד וקרבן התמיד, ובהשראת השכינה המתמדת הנעשית מכוח עבודת הכהנים וקרבן הציבור.

בצעד הבא נראה את דרישתם של חז"ל לשתף את כלל ישראל בקורבנות הציבור לעומת הצדוקים. את אופי קורבן הציבור נחדד דרך ההשוואה לקרבן השותפים וקרבן העם על חטא בפר העלם דבר.

בחלקו הראשון של זמן חורף, נעסוק בקורבנות העם הבאים בשלושת הרגלים.

תחילה נעסוק בעולת ראיה ושלמי חגיגה ושמחה, ולאחר מכן נשלים את התמונה בקרבן פסח. המכנה המשותף לכולם הוא עבודת ה' של ציבור כפסיפס של משפחות ויחידים. תמונה זו מהווה תמונה הופכית ומשלימה לציבוריות המקדשית בה נעסוק באלול.


מחצית שניה: טומאה וטהרה במקדש

במחצית השניה של השנה נעסוק ביחסי הטומאה והטהרה עם המקדש, ולאחר מכן בטהרת המקווה. הטהרה חיונית הן לגישה של האדם אל הקודש והמקדש והן כתנאי להשראת השכינה במקדש.

את מסענו נפתח בבקשה האלוקית לנוכחות הקודש בלב הטהרה של העם והיחיד – איסור טומאת מקדש ושילוח הטמאים מן המחנות. בהשלמה לכך נלמד את תהליכי הטהרה והכפרה המקדשיים על טומאת הציבור הנעשים בחטאות הציבור.

בצעד הבא נעסוק בקרבן פרה, המהווה מעין קורבן ציבור המאפשר את טהרת היחיד. דרכו נתבונן במפגש של טהרה וקרבן יחיד וציבור, ובכוח לחולל טהרה לטומאת המוות.  

בזמן קיץ נעסוק בטהרת המקווה, ונתבונן דרכה בכוח המטהר הגלום בטבעיות שאין בה שליטה אנושית. לסיום נעסוק בטבילת עזרא לתלמוד תורה כנוכחות של הטהרה בחיינו.


תכנית אחר הצהריים (בזמן חורף)- קרבן פסח

מטרת התכנית לתת השלמה לתמונה רחבה של יסודות דיני קדשים.

נפתח בחודש חשוון בלימוד פסולי הקרבנות המרכזיים מתחילת מסכת זבחים.

בעיקרו של זמן חורף נלמד את פרקי 'פסח שני' מתוך מסכת פסחים, פרקים העוסקים בהלכותיו המיוחדות של קרבן פסח.

קרבן פסח, הוא קרבן ייחודי המשלב בתוכו הרבה מדיני הקרבנות- הציבור והיחיד, ההקרבה והאכילה, ועוד. דרך לימוד דיני קרבן פסח נעמיק ונשלים את הלימוד הקדשים בסדר בוקר.

תכנית המחשבה- שערי המקדש הפנמיים:

במקביל ללימודי העיון, לאורך השנה כולה נעסוק בהרחבה במשמעות המקדש ההקרבה והטהרה בחיינו. המקדש ותהליכיו מהווים פיסגה של תהליכי הנכחה של הרוח האלוקית בממשי ותהליכי הפיכת הגשמי לריח ניחוח לפני ה'. דא עקא שלנו חסרי הרוח הקדושה וחווית השכינה נראים ציורים אלו כציורי גוף מגושמים. תכלית הלימוד המשותף הוא להוציא את המקדש ותהליכיו מתפיסה מגושמת, ולחזור לחיות את התנועה הנצחית הקדושה הטמונה במקדש ותהלכי עבודת ה' שבמקדש.

כפתיחה לשנה נעסוק במקדש כתשתית הבריאה ובקיום הנצחי של המקדש כיסוד ההויה – מקדש החיים והבריאה. מתוך כך ניגש להתבונן במקדש של מטה, כמרכז החיים היהודי והעולמי השוכן בעם ובארץ.

בחודשים חשוון וכסליו – נעסוק בהקרבה ובקירבה הצומחות בביאה למקדש. ננסה לעסוק בתנועות היסוד הרוחניות הטמונות בתנועת ההקרבה וההקטרה. ובמפגש הנשמתי של קול ותורה הבאה מההיכלות הפנימיים של המקדש.  

בטבת: מתוך הקירבה צומחת האכילה הקדושה של הכהנים והבעלים. בעקבותיהם נצא ללמוד על האכילה הקדושה בחיינו ועל היחס אל הנפש הקדושה הטמונה בגוף. הבאת המקדש אל ביתו ושולחנו של האדם, מובילה אותנו להתבונן בהשפעת המקדש על מרחבים נוספים בביתו של האדם - תיקון הברית האהבה המקודשת.

בשבט: עם המעבר בלימוד העיון לעולם הטהרה והטומאה, נעסוק בצורך לשמור על המקדש ותהלכי הקירבה והיחוד מטומאה זרות ורוע, וכיצד ניתן לשמור על המקדש מחיבורים פגומים וטמאים. כמו כן נעסוק בהשלכה של עבודת מקדש זרה ופגומה על חיי המקדש הפנימיים שלנו.        

באדר: נעבור לעסוק, גם כן במקביל ללימוד העיון, בהיבטים הרוחניים של עבודת פרה אדומה והתמודדות עם המוות כשער לחזרה מקדש ולעץ החיים. נראה את המשמעות הקוסמית של תהליכי הפרה האדומה על כל סיפורה של ההויה, ובעומקו של התהליך המטמא טהורים וטהר טמאים בחיינו.

בזמן קיץ: נעסוק במושג הטהרה ותהליך הטהרה הטמון בטבילה במקווה. נלמד את היצוג הרוחני של המקווה ואת תהלכי העבודה הרוחנית שלימדו גדולי ישראל במהלך הדורות לתהליך הטבילה בשבת ובחול.

אמרו חז"ל שכל אדם שיש בו דעה כמי שנבנה בית המקדש בימיו, שנזכה לדעת טהורה שמתוכה נבוא לתחיית המקדש ולהתגלות עצם השמיים של טהרת נשמות ישראל.

כל תוכנית היא בסיס לשינויים, ראו בזה הצעת הגשה, מעין תפריט שמתוכו נבחר, מסלול שבתוכו נצעד על אף שלא תמיד נעצור בכל התחנות...  

כתיבה

כחלק מתכנית הלימוד ינתן מקום משמעותי להשקעה ביצירה ובכתיבה מתוך הלימוד. כתיבה בעקבות לימוד מעמיקה את התהליך הלימודי ומשרישה אותו אצל הלומד, ויחד עם זאת פותחת את הלימוד והמבט העמוק בעולם הקדשים והטהרות לציבור הלומדים הרחב. כתיבה זו בתחומים שאינם נמצאים בלב העיסוק ה'ישיבתי' יש בהם מחידוש התורה בארץ ישראל.

ההכוונה תהיה לכתיבה שתשלב בתוכה את לימוד העיון יחד עם עולם המחשבה שיפתח על המקדש והטהרה.

תהליך הכתיבה ילווה את השנה, ודגש מיוחד יינתן לעניין בזמן קיץ.

* לקיחת חלק בכתיבה תבוא לידי משמעות בגובה המלגה.