עיון ופסיקה - הרב ישי שכטר

מבנה הלימוד- שלשה חלקים מקבילים המזינים האחד את משנהו:

נושא הלימוד לשנת תשפ - איסור והיתר

1. ברמת העיון  - האיסור וההיתר ביהדות לאור מסכת חולין עם מבט רוחב לש"ס כולו (האיסורים השונים אופיים, מאיסור טבעי לאיסור מצווה, ביטול איסור, כוחו של ספק, כלי הכרעה בתערובת ובדין).

2. ברמת הפסיקה – הנושא מכיל את לב עולמו של הפוסק היהודי – עקרונות ההכרעה והפסיקה  ן ברמת המציאות -  נעסוק ביחס למהפכה הטכנולוגית והמדעית והשפעתה על עולם הכשרות ותעשיית המזון ן ברמה הציבורית - ניהול מערכת כשרות במדינה יהודית.

3. ברמת ההלכה – מדובר בנושא הקשה ביותר בידיעת ההלכה ומבחני הרבנות, מבנה הלמידה מעקרונות לפרטים יאפשר הפנמה הבנה וסיכום הנושא בצורה בהירה שתועיל להבנה לזכרון וליעדים השונים.